pgd606

pgd606

生姜泻心汤、黄芩汤、四逆汤、白通汤,皆有下利不用术。处处欲伸其说,实处处自贡其瑕。

 其在宋重医学之日也,四库全书提要载,周密齐东野语曰∶尝闻舅氏章叔恭云∶昔襄州日,尝获试针铜人,全象以精铜为之,腑脏无一不具。观仲圣黄芩汤、黄连汤之治,正相符合。

再以薏苡体之,纲目载马志云∶薏苡取青白色者良。 不知厥阴总不离乎少阳,有化时亦有不化时。

且大承气以水一斗煮枳朴取五升,纳大黄后尚取二升;小承气则仅水四升煮取一升二合,大黄虽与枳朴同煮,力亦不浓,何必再分先后。 其以乳香没药为佐使,则其以伸筋任乳没,不以责木瓜,亦可见矣。

 徐洄溪谓∶此条必有误。肺有寒饮无寒湿,寒饮之病,从不以椒治。

然则仲圣何为又加附子乎? 陈士良云∶初食利大小肠,久食即否。

Leave a Reply